Materiały dla energetyki i elektrotechniki

 

Tłoczywa epoksydowe, poliestrowe i fenolowe


Obecnie tłoczywa epoksydowe stanowią "elitę" zastosowań. Najwyższe parametry mechaniczne w połączeniu z odpornością chemiczną oraz temperaturową, powodują, że producenci urządzeń z tzw. Górnej Półki wciąż wykorzystują tłoczywa. Różnice widać na przykładzie silników. Wirniki obtryśnięte tłoczywem stosowane są w zastosowaniach profesjonalnych, podczas gdy obtrysk polamidem jedynie dla tanich "jednorazówek". Żywotność wirnika obtryśniętego tłoczywem epoksydowym może być ponad 10 krotnie dłuższa niż z użyciem termoplastów. Podobnie ma się rzecz z modułami elektroniki siłowej, diodami mocy, triakami, solenoidami itp. Jeśli ma to być urządzenie profesjonalne, zastosowanie tłoczywa epoksydowego jest uzasadnione.


Tłoczywa fenolowe i poliestrowe wracają do coraz powszechniejszego użytku. Tłoczywa SWC do produkcji komutatorów wciąż są w szerokim użyciu. Oczywiście tanie komutatory obtryśnięte termoplastami także mają swoją niszę rynkową, jednak ze względu na niską jakość, używane są głównie w Azji to taniej masowej produkcji jednorazówek;  producenci Europejscy i Amerykańscy a także wytwórcy sprzętu profesjonalnego, zwracają się ponownie w stronę tłoczyw zapewniających wyższą jakość.


Informacje o produktach:


Tabela 1