Vuki

Vuki

 

Lakiery, syciwa, impregnaty poliestrowe i winyloestrowe

Firma Vuki jest Słowackim producentem żywic poliestrowych dla elektrotechniki. W ofercie znajdują się żywice poliestrowe i poliesterimidowe do impregnacji kroplowej, zanurzeniowej i próżniowo-ciśnieniowej VPI. Wszystkie lakiery Vuki są bezrozpuszczalnikowe. Jako monomer stosowane są: styren (ekonomiczne żywice standardowe), DAP (ftalan diallilu dający dodatkową elastyczność, monomer o małej prężności par, typowy lakier bezstyrenowy), akrylany (lakiery o najniższej emisji). Typowe zastosowania: stojany i wirniki silników i generatorów, transformatory, cewki.

lakiery poliestrowe

impregnaty poliestrowe

żywice elektroizolacyjne na bazie poliestrów

impregnaty bezstyrenowe (akrylanowe, DAP)

lakiery styrenowe

lakiery przeciwiskrowe do wymalowań

lakiery wodorozcieńczalne