Regulamin strony, polityka prywatności oraz pliki „cookies”

Informacja dotycząca Ochrony Danych Milar

 

Regulamin

§1 Wstęp

 1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z Portalu www.milar.pl  firmy Milar Sp. z o.o.  ul. Graniczna 47, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Polska, NIP: 5290008603.
 2. Portal powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.
 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty handlowej oraz nie są wiążące pod kątem prawnym. Cała zawartość strony ma jedynie charakter informacyjny a użytkownik korzysta z tych informacji na własną odpowiedzialność.
 4. Każdy Użytkownik ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.

§2 Techniczne warunki korzystania z Portalu

 1. W celu korzystania z Portalu Użytkownik powinien posiadać:
  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
  • dostęp do sieci Internet;
 2. Portal zbiera informacje zawarte w Plikach Cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Użytkownik decyduje o stosowaniu Plików Cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość zapisywania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 4. Portal informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z Plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Portalu.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące Plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem milar.pl stanowiącą integralną część niniejszego regulaminu.

§3 Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie treści, zdjęcia, logotyp objęte są prawami autorskimi milar.pl na wszystkich polach eksploatacji.
 2. Wyłączne prawa co do treści udostępnianych na łamach Portalu, szczególnie z zakresu praw autorskich, własności przemysłowej przysługują millar.pl. lub innym podmiotom uprawnionym.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści ze stron www, których linki znajdują się na łamach Portalu. Użytkownik wchodząc na inne strony www za pośrednictwem Portalu zobowiązany jest każdorazowo zapoznać się z regulaminem obowiązującym na danych stronach www.
 5. Użytkownik korzystający z usług innych podmiotów za pośrednictwem Portalu zobowiązany jest każdorazowo zapoznać się ze szczegółami współpracy.
 6. Użytkownik korzysta z informacji udostępnianych w Portalu na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.
 7. Portal udziela Użytkownikom wszelkiej możliwej pomocy.

§4 Przepisy Końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem milar.pl.
 2. Strony działają na podstawie przepisów prawa RP.

 

 

Polityka prywatności oraz pliki „cookies”

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu i dotyczy wyłącznie przeglądania zawartości Strony www.milar.pl.

Strona  prowadzona jest pod adresem: www.milar.pl., a administratorem jest

Milar Sp. z o.o., ul. Graniczna 47, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Polska, NIP: 5290008603, który dba o ochronę prywatności Użytkowników, a zbierane informacje za pomocą plików Cookies, służą do pomocy w administrowaniu Strony www.

Czym są Pliki Cookies?

Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Strony, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki Cookies, którymi posługuje się www.milar.pl  nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.

www.milar.pl informuje, że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics ma to na celu gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności Strony. Korzystając ze strony www Administratora, Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.

Rodzaje i cel korzystania przez www.milar.pl  Plików Cookies?

 • SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej.
 • Cel: m.in.  polepszenie nawigacji na stronie.
 • STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika na jego Urządzeniu końcowym.
 • Cel: przechowywanie informacji o tym czy Użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał ze Strony za pośrednictwem Partnera.
 • ZEWNĘTRZNE:  pliki Cookies od serwisów partnerskich: np. facebook, google, google analytics.
 • Cel: prowadzenie statystyk.

Jak włączyć/wyłączyć Pliki Cookies?

Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień i tak np. używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy: 1) Wybrać z menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”; 2) Przejść do zakładki „Prywatność”; 3) Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji.”

Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Informujemy, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność Strony.

www.milar.pl zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim.

Przekierowanie do innych stron.

www.milar.pl  zawiera odnośniki do innych stron WWW. Użytkownik każdorazowo wchodząc na nową stronę WWW powinien zapoznać się z Polityka Prywatności – Pliki Cookies. www.milar.pl nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności –Pliki Cookies obowiązujące na tych stronach.

Zmiany.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności – plików Cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.