Epoksydowe żywice na odlewy

Epoksydowe żywice na odlewy

Odlewy do zastosowań wysokonapięciowych wymagają od zastosowanych materiałów przede wszystkim niezmienności parametrów w czasie.

Żywice termoutwardzalne stosowane są na odlewy od ponad 50 lat i udowodniły swoją użyteczność wśród najważniejszych producentów urządzeń elektro-energetycznych wykazując niezmienność parametrów wraz z upływem czasu.

Żywice na odlewy są często sporządzane pod potrzeby klientów (według specyfikacji bądź wymogów klienta),  zarówno gotowe systemy wprost do użycia oraz systemy bazowe do sporządzania własnych mieszanek.

W materiałach na odlewy, pojawia się wiele innowacyjnych rozwiązań. Jednym z nich są kompozycje hydrofobowe, posiadające właściwości powierzchniowe zbliżone do silikonów (odpychanie wody, brak zwilżalności, samoczyszczenie) w połączeniu z mechanicznymi parametrami epoksydów (sztywność, wytrzymałość na zginanie, płynięcie pod obciążeniem).

Poza samym materiałem, ewolucji ulegają techniki przetwórcze. Jako alternatywę dla standardowych technik odlewania + hartowania w piecu, opracowane zostały materiały utwardzające się w procesie wtrysku lub podczas składowania a także systemy impulsowego podgrzewania mikrofalowego w procesie wtrysku.

Jest to dogodne rozwiązanie gdy elementy muszą być gotowe w dość krótkim czasie lub gdy oczekiwane jest zwiększenie wydajność procesu produkcji w przedziale czasowym.